نمایش فیلم «پرنده کوچک خوشبختی» ساخته پوران درخشنده در محل آموزشگاه «خورمهر»

ارسال شده در: اخبار | 1

اولین جلسه مروری بر آثار سینماگران ایرانی با نمایش فیلم «پرنده کوچک خوشبختی» ساخته پوران درخشنده در محل آموزشگاه «خورمهر» برگزار شد.