ترم مقدماتی

🔸مبانی عکاسی
🔸زیبایی شناسی در عکاسی
🔸کاربردهای متفاوت لنزها

ترم میانی

🔸مباجث تکنیکی
🔸نور
🔸کمپوزیسیون
🔸فلسفه
🔸تخیل

ترم پیشرفته

🔸 دوری از دیجیتال و کار با نگاتیو
🔸تخیل و نگاه در عکاسی
🔸دوربین آنالوگ و کار با دیافراگم
🔸سفر و عکاسی
🔸تهیه وتولید آلبوم از کار منتخب هنرجویان
🔸برگزاری نمایشگاه عمومی

۱۲ جلسه ۳ ساعته